Categories
News

บริการด้านอาหาร: กินอย่างไร เมื่อให้เคมีบำบัด

บริการด้านอาหาร: กินอย่างไร เมื่อให้เคมีบำบัด ในเรื่องของการรับประทานอาหาร ถือว่ามีความสำคัญสำหรับทุกคน เพราะสุขภาพร่างกายที่ดีนั้น เริ่มได้จากการรับประทานอาหาร เนื่องจากร่างกายของเรานั้น จำเป็นที่จะต้องได้รับสารอาหารที่ประโยชน์ต่อร่างกาย เพื่อที่จะได้ไปหล่อเลี้ยงและบำรุงร่างกาย เพื่อสร้างพลังงานในการใช้ชีวิตประจำวัน แต่ในทางกลับกัน บางคนมีสุขภาพร่างกายที่ไม่แข็งแรงหรือมีโรคประจำตัว ไม่ว่าจะเกิดจากการใช้ชีวิตประจำวัน หรือพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์ ซึ่งเป็นต้นเหตุของการเกิดโรคภัยไข้เจ็บได้เช่นเดียวกัน