Categories
News

บริการด้านอาหาร: บริโภคน้ำตาลอย่างไร ให้ห่างไกลเบาหวาน?

บริการด้านอาหาร: บริโภคน้ำตาลอย่างไร ให้ห่างไกลเบาหวาน?  โรคเบาหวาน เป็นภาวะที่ในกระแสเลือดมีระดับน้ำตาลสูงกว่าปกติ อันเนื่องมาจากการขาดฮอร์โมนอินซูลิน หรือประสิทธิภาพในการทำงานของฮอร์โมนอินซูลินลดลง เป็นเหตุให้น้ำระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มสูงขึ้น

Categories
News

บริหารจัดการอาคาร: เลือกหลอดไฟอย่างไรให้เหมาะสม

บริหารจัดการอาคาร: เลือกหลอดไฟอย่างไรให้เหมาะสม การเลือกหลอดไฟและโคมไฟ LED จะช่วยคุณประหยัดไฟและเติมความสว่างไสวสวยงามให้บ้าน เพราะหลอดไฟ LED ช่วยทำให้ประหยัดไฟได้สูงสุดถึง 80% อีกทั้งยังไม่มีรังสี UV ความร้อนของหลอดน้อย อายุการใช้งานยาวนาน ทำให้บ้านหรืออาคารที่ติดตั้ง คุ้มทุนกว่าเมื่อเวลาผ่านไป

Categories
News

บริการด้านอาหาร: เคล็ดลับการรับประทานอาหารเพื่อระบบย่อยอาหารที่ดี!?

บริการด้านอาหาร: เคล็ดลับการรับประทานอาหารเพื่อระบบย่อยอาหารที่ดี!? การรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ถือว่าเป็นสิ่งพื้นฐานที่ทำให้เรามีสุขภาพที่ดีได้ง่ายๆ และถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตของเรา ปัจจุบันคนไทยเราป่วยเป็นโรคร้ายจำนวนมาก ซึ่งมีสาเหตุมาจากพฤติกรรมการรับประทานอาหารของเรา

Categories
News

บริการซ่อมบำรุงอาคาร: วิธีซ่อมก๊อกน้ำบอลวาล์วหยดด้วยสีทาเล็บ ช่วยต่ออายุการใช้งาน

บริการซ่อมบำรุงอาคาร: วิธีซ่อมก๊อกน้ำบอลวาล์วหยดด้วยสีทาเล็บ ช่วยต่ออายุการใช้งาน ก๊อกน้ำบอลวาล์วมีน้ำหยด เกิดจากคราบสนิมหรือสิ่งสกปรกไปครูดกับผนังด้านในของก๊อกน้ำ ทำให้เกิดร่องเล็กๆ หรือตามด น้ำจึงรั่วผ่านได้ ปัญหานี้แก้ไขเบื้องต้นได้โดยใช้สีทาเล็บของคุณแม่บ้านมาทาเคลือบตรงอุดร่อง สามารถยืดอายุการใช้งานได้ในระยะสั้นๆ แต่ถ้าต้องการแก้ไขในระยะยาว การเปลี่ยนก๊อกใหม่จะดีที่สุด

Categories
News

บริการด้านอาหาร: กินอย่างไร เมื่อให้เคมีบำบัด

บริการด้านอาหาร: กินอย่างไร เมื่อให้เคมีบำบัด ในเรื่องของการรับประทานอาหาร ถือว่ามีความสำคัญสำหรับทุกคน เพราะสุขภาพร่างกายที่ดีนั้น เริ่มได้จากการรับประทานอาหาร เนื่องจากร่างกายของเรานั้น จำเป็นที่จะต้องได้รับสารอาหารที่ประโยชน์ต่อร่างกาย เพื่อที่จะได้ไปหล่อเลี้ยงและบำรุงร่างกาย เพื่อสร้างพลังงานในการใช้ชีวิตประจำวัน แต่ในทางกลับกัน บางคนมีสุขภาพร่างกายที่ไม่แข็งแรงหรือมีโรคประจำตัว ไม่ว่าจะเกิดจากการใช้ชีวิตประจำวัน หรือพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์ ซึ่งเป็นต้นเหตุของการเกิดโรคภัยไข้เจ็บได้เช่นเดียวกัน