Categories
News

จัดฟันแบบใส ต้องเข้ารับการถอนฟันหรือไม่

จัดฟันแบบใส ต้องเข้ารับการถอนฟันหรือไม่ หลายคนคงเคยผ่านการเข้ารับการถอนฟันมาแล้ว ซึ่งการถอนฟันนั้นเป็นการรักษาทางทันตกรรมอย่างหนึ่งและยังเป็นการแก้ไขปัญหาฟันผุที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งการเกิดฟันผุนั้นส่งผลทำให้ฟันข้างเคียงเกิดปัญหาตามมาได้ หากปล่อยไว้นานๆ และเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาสุขภาพช่องปากและฟัน การถอนฟันนั้น ยังเป็นการแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดอีกด้วย