Categories
News

AI ฉลาดแค่ไหน สามารถนำมาปรับใช้ในองค์กรได้อย่างไร?

AI ฉลาดแค่ไหน สามารถนำมาปรับใช้ในองค์กรได้อย่างไร? เทคโนโลยีเริ่มมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเทคโนโลยี AI ที่นำมาใช้งาในทุกวันนี้นในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ไปจนถึงการนำไปใช้งานบนแอปพลิเคชัน เหมือนที่เคยได้ยกตัวอย่างไปในบล็อกที่แล้วเกี่ยวกับการทำงานของ Machine Learning ส่วนหนึ่งของ AI นั่นเอง แล้วคำถามที่ว่า AI คืออะไร ทำไมการทำงานในยุคนี้ถึงต้องขึ้นตรงกับสิ่งนี้ วันนี้เราจะมาหาคำตอบกัน

AI คืออะไร?

AI หรือ Artificial Intelligence คือเทคโนโลยีที่สร้างความฉลาดเทียมให้กับเครื่องจักร หุ่นยนต์ หรือแม้กระทั่งคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ โดยนำแนวคิดจากการทำงานของสมองมนุษย์ มาประยุกต์ใช้เป็นเครือข่ายประสาทเทียม เพื่อใช้ในการประมวลผลของข้อมูล โดยให้คิดตามหลักเหตุและผล เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ สู่การพัฒนาศักยภาพในด้านต่าง ๆ ไปจนถึงการใช้อัลกอริทึมของ AI เข้ามาช่วยในการแก้ปัญหา ซึ่งระบบ AI นั้นสามารถแตกแขนงออกไปในหลายส่วน ไม่ว่าจะเป็น Artificial Intelligence, Machine Learning หรือ Deep Learning ก็ตาม

กว่าจะมาเป็นปัญญาประดิษฐ์

คำว่า AI นั้น เกิดขึ้นในปี 1956 โดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายวงการที่ทำงานวิจัยเกี่ยวกับ AI เพื่อค้นหามุมมองและหลักการต่าง ๆ ที่ใช้ในการเรียนรู้เพื่อประยุกต์ใช้ให้เครื่องจักรสามารถเรียนรู้ได้อย่างครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็นหัวข้อคอมพิวเตอร์อัตโนมัติ (Automatic Computers) การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์, โครงข่ายประสาทเทียม (Neural Networks), การพัฒนาด้วยตนเอง (Self-improvement) เป็นต้น เพื่อพัฒนาให้คอมพิวเตอร์ฉลาดมากขึ้น และทำให้การสร้างระบบ AI มีความเป็นไปได้มากยิ่งขึ้น แต่ก็ใช่ว่าการพัฒนา AI จะหยุดอยู่แค่ตรงนั้น อย่างที่บอกไปในข้างต้นว่าระบบ AI มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในการพัฒนาด้าน Machine Learning ซึ่งเป็นการนำวิธีคิดที่ใช้ในการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้จากตัวอย่างหรือประสบการณ์ของเครื่องจักร มาใช้ในการวางแผนอย่างเป็นระบบ และคาดการณ์เกี่ยวกับความเป็นไปได้ของสิ่งต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต หรือจะเป็น Deep Learning ที่เป็นการทำความเข้าใจหรือเรียนรู้ข้อมูลที่มีความซับซ้อน และสามารถวิเคราะห์เพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ได้อย่างมีประโยชน์ คำถามที่ว่า AI ฉลาดแค่ไหน ก็ยังเป็นสิ่งที่ไม่มีใครตอบได้ เพราะว่าในปัจจุบัน AI ยังคงเป็นเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และอยู่ใกล้ตัวเรามากขึ้นกว่าเดิม โดยที่ไม่จำเป็นต้องอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรม หรือใช้กับการทำงานในองค์กรใหญ่ ๆ เพียงอย่างเดียวแล้ว ซึ่งคำตอบของคำถามที่ว่า AI ฉลาดแค่ไหนนั้น ยังขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีที่ยังคงพัฒนาอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนั่นเอง

ปัญญา vs ปัญญาประดิษฐ์

แต่ในอีกมุมมองหนึ่ง ที่หลายคนคงเริ่มกังวลใจ ว่า AI จะเข้ามาแทนที่แรงงานมนุษย์หรือไม่ และจะทำให้คนจำนวนมากต้องตกงานนั้น ในความเป็นจริงแล้ว ไม่ว่า AI จะฉลาดแค่ไหน ก็ไม่สามารถเข้ามาแทนที่มนุษย์ได้ 100% แต่จะเข้ามาช่วยเพิ่มความสามารถให้เราสามารถทำงานได้อย่างดียิ่งขึ้นมากกว่า เพราะว่าระบบต่าง ๆ ของปัญญาประดิษฐ์ โดยเฉพาะอัลกอริทึมต่าง ๆ นั้น มีวิธีการเรียนรู้ที่แตกต่างจากมนุษย์ ทำให้สามารถมองเห็นความแตกต่างนอกเหนือจากที่เรามองเห็นได้ ไม่ว่าจะเป็น การวิเคราะห์ข้อมูลบางประเภทที่ช่วยให้เราสามารถนำข้อมูลเหล่านั้นไปใช้งานได้อย่างดียิ่งขึ้น พัฒนาประสิทธิภาพของเทคโนโลยีการวิเคราะห์ให้สามารถทำงานได้ดียิ่งขึ้น สามารถแปลภาษา และเดาความหมายจากประโยคนั้น ๆ ให้เป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้น การวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งาน และนำข้อมูลที่เคยสะสมเอาไว้ มาประมวลผลและคัดเลือกสิ่งที่อาจอยู่ในความสนใจของผู้ใช้งาน

แล้วสิ่งที่เป็นข้อจำกัดของระบบ AI คืออะไร?

ข้อจำกัดของ AI ก็คือเรื่องของข้อมูล ระบบจะเรียนรู้จากข้อมูลที่ป้อนเข้าไป ซึ่งความไม่แม่นยำของข้อมูลจะส่งผลต่อผลลัพธ์หรือการวิเคราะห์ที่ได้จากการทำงานของระบบ AI เนื่องจากระบบของ AI นั้นจะมีการกำหนดอย่างชัดเจนว่าสามารถทำอะไรได้บ้าง และมุ่งเน้นการทำงานอย่างเฉพาะเจาะจง ซึ่งแตกต่างจากพฤติกรรมของมนุษย์อีกด้วย

การนำ AI เข้ามาใช้งานในองค์กร

ในปัจจุบันนี้ มีการนำระบบ AI เข้ามาใช้งานอย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานบนระบบมือถือ อย่างที่เราคุ้นชินกันก็คือเทคโนโลยีของ Siri Apple ที่มีการนำระบบการประมวลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing : NLP) และการจดจำคำพูด (Speech Recognition) มาใช้, ระบบตรวจจับใบหน้าบนโทรศัพท์มือถือ, ระบบการแนะนำวิดีโอหรือคอนเทนต์ต่าง ๆ บน Spotify, Netflix เป็นต้น และสำหรับการทำงานในอุตสาหกรรมต่าง ๆ แล้ว ก็ยังมีการนำเทคโนโลยี AI และพัฒนาซอฟต์แวร์เข้ามาใช้งาน ทั้งการพัฒนาระบบการทำงานอัตโนมัติด้วยหุ่นยนต์ (Robotic Process Automation หรือ RPA) ที่เป็นการพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อควบคุมกิจกรรมทางธุรกิจหลากหลายรูปแบบให้สามารถทำงานได้อย่างอัตโนมัติ และสามารถทำงานได้ดียิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์ชุดข้อมูลต่าง ๆ และลดความซ้ำซากในการทำงาน และจัดการกับระบบข้อมูลที่มีปริมาณมากได้อย่างเป็นระบบ