Categories
News

เบต้ากลูแคนสารอาหารธรรมชาติกระตุ้นและเสริมภูมิคุ้มกัน

เบต้ากลูแคนสารอาหารธรรมชาติกระตุ้นและเสริมภูมิคุ้มกัน “เบต้ากลูแคน” เป็นสารอาหารธรรมชาติที่ออกฤทธิ์กระตุ้นและเสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย ปรับระบบภูมิต้านทานของร่างกายที่ผิดปกติ ช่วยกระตุ้นและเสริมภูมิคุ้มกันให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถกระตุ้นเม็ดเลือดขาวขนาดใหญ่ที่คอยกัดกินสิ่งแปลกปลอมในร่างกาย (Macrophage) ให้ออกมาทำงานได้

เบต้ากลูแคน เป็นสารอาหารประเภทใยอาหารชนิดละลายน้ำที่ให้ประโยชน์ต่อสุขภาพไม่น้อยเลย โดยเฉพาะกับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันเพื่อต้านทานเชื่อก่อโรค ชะลอความเสื่อมและบำรุงร่างกายให้แข็งแรง ซึ่งจำเป็นอย่างมากสำหรับผู้สูงอายุ ผู้ใหญ่หรือคนทำงานที่มีไลฟ์สไตล์อันเร่งรีบหรือมีความเครียดสะสม

“เบต้ากลูแคน” เป็นสารอาหารจากธรรมชาติที่แพทย์ทางเลือกมักจะแนะนำให้ผู้ที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งใช้ในการกระตุ้นและเสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกายหรือเภสัชกรมักจะแนะนำให้ผู้ที่รักสุขภาพโดยทั่วไปนิยมทานเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็ง

การศึกษาของคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยลุยส์วิลล์ ได้ทำการศึกษาเบต้ากลูแคนและพบว่าสามารถผลิตจากสารตั้งต้นที่แตกต่างกันได้คือ

เบต้ากลูแคนที่ผลิตจากพืช เช่น ข้าวโอ๊ต ข้าวบาร์เลย์ สาหร่าย โสม เป็นต้น
เบต้ากลูแคนที่ผลิตจากยีสต์ เป็นการสกัดเบต้ากลูแคนจากยีสต์สายพันธุ์ต่าง ๆ

เบต้ากลูแคน จำเป็นต่อร่างกายอย่างไร
เบต้ากลูแคน (BETA GLUCAN) คือ น้ำตาลเชิงซ้อนชนิดหนึ่งที่เรียงตัวกันหลายโมเลกุล หรือที่เรียกว่า โพลิแซ็กคาไรด์ (Polysaccharide) มีคุณสมบัติเป็นใยอาหารธรรมชาติ (Fiber) ที่ช่วยในระบบการย่อยอาหารและระบบขับถ่าย โดยเบต้ากลูแคนแต่ละชนิด จะมีโครงสร้างที่แตกต่างกัน จากงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์พบว่า โครงสร้างแบบเบต้า 1,3 กลูแคนที่สกัดจากผนังเซลล์ของยีสต์ขนมปังสายพันธุ์ Saccharomyces Cerevisiae มีประสิทธิภาพในการกระตุ้นและเสริมภูมิคุ้มกันของร่างกายสูงสุด

เบต้ากลูแคน เป็นสารอาหารธรรมชาติ โดยเฉพาะในอาหารที่เรารับประทานกันในแต่ละมื้อ ไม่ว่าจะเป็นธัญพืช ข้าวโอ๊ต รำข้าว ข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ โดยเบต้ากลูแคนที่พบได้ในธัญพืชจะเป็นกลุ่มโครงสร้าง beta-1,3/1,4-glucan ส่วนกลุ่มโครงสร้าง beta-1,3/1,6-glucan จะพบได้ในเห็ด ยีสต์สุรา และยีสต์ขนมปัง หรือพูดง่ายๆ ก็คือ “ยีสต์เบต้ากลูแคน” เป็นเบต้ากลูแคนที่สกัดจากยีสต์นั่นเอง

ระบบภูมิคุ้มกันร่างกายนั้นเปรียบเสมือนเมืองหน้าด่านของร่างกาย เมื่อใดที่สิ่งแปลกปลอมอย่างสารหรือเชื้อโรคชนิดต่าง ๆ เข้าสู่ร่างกาย หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงของเซลล์จากภายใน ภูมิคุ้มกันของร่างกายก็จะสร้างโปรตีนชนิดพิเศษที่เรียกว่า แอนติบอดี (Antibody) ขึ้นมาต่อสู้กับการติดเชื้อหรือความผิดปกติที่เกิดขึ้น และคงอยู่ในร่างกายเพื่อเฝ้าระวังการติดเชื้อครั้งถัดไป ยิ่งหากร่างกายมีภูมิคุ้มกันที่อ่อนแอ สิ่งแปลกปลอมก็จะเข้ามาได้ง่าย อาการป่วยเกิดขึ้นได้บ่อยครั้ง รวมถึงร่างกายยังฟื้นตัวหรือหายดีได้ช้าลง

การเสริมภูมิคุ้มกันให้มีประสิทธิภาพด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ในด้านนี้อย่างเบต้ากลูแคน จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับคนที่ไม่มีเวลาดูแลตัวเองมากนัก เนื่องจากเบต้ากลูแคนส่งผลต่อการทำงานของเซลล์เม็ดเลือดขาวซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญในระบบภูมิคุ้มกัน จากงานวิจัยส่วนหนึ่งชี้ให้ว่า เบต้ากลูแคนมีคุณสมบัติในการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน

การศึกษาประสิทธิภาพของเบต้ากลูแคนจากยีสต์ที่ทำจากขนมปังในนักวิ่งมาราธอน และในผู้ที่มีความเครียดระดับปานกลาง พบว่าการใช้เบต้ากลูแคนยีสต์ขนมปังขนาด 250-500 มิลลิกรัมต่อวัน อย่างน้อย 4-12 สัปดาห์ สามารถลดอาการของการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน โดยเฉพาะอาการเจ็บคอ น้ำมูกไหล และอาการไอ

โดยสรุปเบต้ากลูแคนจากยีสต์ ช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายในผู้ที่วิ่งมาราธอนและในผู้ที่มีความเครียด โดยช่วยลดอาการเมื่อมีการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน เช่น อาการเจ็บคอ น้ำมูกไหล และอาการไอ ขนาดที่ใช้ 250-500 มิลลิกรัมต่อวัน เป็นเวลาอย่างน้อย 4-12 สัปดาห์ ไม่มีรายงานการเกิดอาการความเป็นพิษจากการใช้เบต้ากลูแคน แต่อย่างไรก็ตามไม่มีประโยชน์ในคนสุขภาพดีทั่วไป และผลการศึกษาเกี่ยวกับอาหารเสริมเบต้ากลูแคนจากยีสต์มีจำนวนไม่มาก

การศึกษาในผู้ป่วยหญิงที่เป็นโรคมะเร็งเต้านม หลังบริโภคเบต้ากลูแคนจากยีสต์ปริมาณ 10 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง ติดต่อกันนาน 21 วันพบว่า เบต้ากลูแคนชนิดนี้มีคุณสมบัติต้านทานมะเร็งที่เกี่ยวเนื่องกับการกระตุ้นเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกัน ซึ่งนำมาใช้เป็นทางเลือกช่วยปรับ และเสริมภูมิคุ้มกันระหว่างการรักษาโรคมะเร็งได้

ทั้งนี้ เบต้ากลูแคน ยังช่วยเข้าไปบำรุงเซลล์เม็ดเลือดขาว ซึ่งเม็ดเลือดขาว ไม่มีฮีโมโกลบิน สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ เม็ดเลือดขาวที่ไหลเวียนอยู่ในกระเเสเลือดมีน้อยมากเมื่อเทียบกับเม็ดเลือดแดง โดยเม็ดเลือดขาวทำหน้าที่ช่วยป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคในร่างกาย กำจัดสารพิษและของเสียบางชนิด รวมทั้งช่วยกำจัดเซลล์ต่างๆที่ถูกทำลายโดยธรรมชาติ หรือเซลล์ที่ผิดปกติบางชนิด

และเม็ดเลือดขาวยังมีหลายชนิด บางชนิดทำหน้าที่ปล่อยสารพิษใส่ผู้รุกราน บางชนิดเข้าไปกินผู้รุกราน ซึ่งการที่เรามีอาการเจ็บป่วยบ่อยๆส่วนหนึ่งเกิดจากร่างกายสะสมสารพิษไว้มากเกินไป แต่เมื่อรับเบต้ากลูแคนเข้าไป เซลล์เม็ดเลือดขาวเหล่านี้ก็ตื่นตัวขึ้นมาทำงาน แต่เป็นการตื่นตัวที่สามารถควบคุมได้ ไม่กลายเป็นภูมิต้านทานไวเกิน ฉะนั้นการที่เม็ดเลือดขาวทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง จะยิ่งทำให้ร่างกายสร้างภูมิต้านทานโรคได้ดีขึ้น