Categories
News

สาเหตุของภูมิแพ้ขึ้นตา

สาเหตุของภูมิแพ้ขึ้นตา หลายคนอาจคิดว่าโรคภูมิแพ้ขึ้นตาไม่ร้ายแรง เพราะเมื่อเกิดอาการคัน เคือง บวมจากสิ่งที่กระตุ้นให้เกิดการแพ้ เมื่อทานยาหรือหยอดตา อาการผิดปกติที่เกิดขึ้นจะหายไป ทั้งที่แท้จริงแล้วหากขาดการรักษาที่ถูกต้องในระยะยาว อาจทำให้เกิดความผิดปกติที่คาดไม่ถึงได้

โรคภูมิแพ้ตา, โรคภูมิแพ้ของดวงตา หรือ โรคภูมิแพ้ขึ้นตา (Allergic Conjunctivitis/Allergic Pink Eye) คือ ภาวะที่เยื่อบุดวงตาเกิดการอักเสบขึ้น เนื่องจากร่างกายมีการตอบสนองไวต่อสิ่งกระตุ้นภายนอก เช่น ขนสัตว์ ไรฝุ่น พบได้ราวๆ 10-20 เปอร์เซ็นต์ของคนทั่วไป หากเป็นเรื้อรัง ปล่อยไว้ไม่รักษา อาจอันตรายได้

โรคภูมิแพ้ตาอาการเป็นอย่างไร
อาการของโรคภูมิแพ้ขึ้นตา คือ ผู้ป่วยมักมีอาการคัน เคืองดวงตา แสบตา เยื่อบุตาแดง น้ำตาไหล และมักเป็น 2 ข้าง นอกจากนี้อาจมีอาการผิดปกติของทางเดินหายใจร่วมด้วยในบางราย

ปัจจัยเสี่ยง ควรหลีกเลี่ยง
โรคภูมิแพ้ขึ้นตาสามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น อาการแพ้ตามฤดูกาล การแพ้สารต่างๆ อย่างอาหาร เกสรดอกไม้ ไรฝุ่น เครื่องสำอาง หรือเกิดจากการแพ้คอนแทคเลนส์ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคภูมิแพ้ตาได้ นอกจากนี้ กรรมพันธุ์ก็มีส่วนเกี่ยวข้องเช่นกัน

อันตรายจากโรคภูมิแพ้ของดวงตา
โรคนี้แม้จะดูเหมือนเป็นโรคเล็กน้อย แต่หากมีอาการของโรคภูมิแพ้ตาเรื้อรังที่กระจกตา อาจทำให้เกิดความเสี่ยงถึงขั้นตาบอดได้ นอกจากนี้ หากอาการภูมิแพ้ตาเกิดขึ้นอย่างเรื้อรังจนต้องหยอดตาด้วยยากลุ่มสเตียรอยด์บ่อยๆ อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคต้อหินมากขึ้น และต้องระวังกรณีเกิด โรคภูมิแพ้ขึ้นตาเด็ก ไม่ควรให้เด็กขยี้ตาบ่อยๆ

การรักษาโรคภูมิแพ้ขึ้นตา
หากมีอาการของโรคภูมิแพ้ขึ้นตา ควรไปพบคุณหมอเพื่อทำการรักษาและวินิจฉัยอย่างถูกต้อง โดยคุณหมออาจให้ยาช่วยลดการอักเสบมาบรรเทาอาการ และผู้ป่วยควรสังเกตว่าอาการแพ้เกิดจากอะไร รวมทั้งพยายามหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านั้นด้วย

การป้องกันโรคภูมิแพ้ตา
การลดความเสี่ยงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคภูมิแพ้ขึ้นตา คือ ทางออกที่ดีที่สุด โดยขอแนะนำดังนี้

-อย่าปล่อยให้ดวงตาแห้ง เพราะอาจทำให้เกิดการอักเสบได้ง่าย
-หลีกเลี่ยงการสัมผัสสารเคมีที่อาจก่อให้เกิดอาการแพ้
-ออกกำลังกายสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายอยู่เสมอ
-โรคโรคภูมิแพ้ของดวงตา หากเป็นเรื้อรัง ปล่อยไว้ไม่รักษา อาจอันตราย