Categories
News

บริหารจัดการอาคาร: ตรวจความปลอดภัย ตรวจความพร้อม ตรวจระบบดับเพลิง เป็นอันดับแรก

บริหารจัดการอาคาร: ตรวจความปลอดภัย ตรวจความพร้อม ตรวจระบบดับเพลิง เป็นอันดับแรก ตรวจความพร้อมของระบบดับเพลิง
การตรวจสอบความปลอดภัยในหน่วยงาน สิ่งที่สำคัญและควรทำการตรวจระดับแรกก็คือ เรื่องเกี่ยวกับระบบการดับเพลิง โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในอาคารสูง ไม่ว่าจะเป็นอาคารสูง 3 ชั้นหรือเป็นอาคารสูงหลายสิบชั้นก็ตามแต่เรื่องของการ ตรวจระบบดับเพลิง ถือว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตรวจสอบเรื่องระบบบันไดหนีไฟ คุณต้องทำการตรวจสอบอย่างน้อย 6 เดือน 1 ครั้ง เพราะอุปกรณ์เหล่านี้เราไม่ได้ใช้งานเป็นประจำการไปตรวจสอบด้วยความสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องจึงเป็นการสร้างความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่อาศัยอยู่ในอาคารเหล่านี้ได้เป็นอย่างดี

ตรวจระบบดับเพลิง เราควรจะตรวจสอบส่วนไหนกันบ้าง

ในการ ตรวจสอบระบบดับเพลิง สิ่งที่เราควรจะต้องตรวจสอบและเช็คความพร้อมให้ 100% อยู่เสมออย่างน้อยเราจะต้องตรวจสอบอยู่ 3 ส่วน นั่นก็คือ

ส่วนที่ 1 ระบบบันไดหนีไฟ

ระบบบันไดหนีไฟนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอาคารสูง ต้องมีการพร้อมใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง สามารถใช้งานได้ในทันที ต้องมีการแจ้งบอกวิธีการใช้งานที่ง่ายและเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว เมื่อเวลามีเหตุเพลิงไหม้ คนส่วนใหญ่โดยทั่วไปแล้วจะหาทางหนีไฟเป็นอันดับแรก และการใช้งานก็จะต้องมีป้ายส่องสว่างหรือเป็นป้ายเรืองแสงที่เราสามารถมองเห็นได้ในระยะไกล มีการทำความสะอาดอยู่เสมอและห้ามมีสิ่งกีดขวางวางที่ด้านหน้าประตูทางหนีไฟด้วย

ส่วนที่ 2 ระบบฉีดน้ำดับเพลิง

อาคารใหญ่จะมีระบบเครื่องของการฉีดน้ำดับเพลิงติดตามจุดที่สำคัญ การตรวจสอบลักษณะนี้อาจจะเป็นการตรวจสอบลักษณะของปั๊มน้ำในการใช้งานระบบการจ่ายน้ำว่าสามารถจ่ายน้ำได้ดีปกติหรือไม่ รวมไปถึงท่อของการส่งน้ำ เพราะอาจจะเช็คในส่วนของท่อที่ปลายสายว่ามีน้ำใช้งานได้ปกติ เมื่อเกิดเหตุสามารถใช้งานได้ในทันทีตลอด 24 ชั่วโมงหรือไม่ การตรวจสอบพวกนี้เราสามารถตรวจสอบได้อย่างน้อย 6 เดือน 1 ครั้งหรือ 1 ปีมี 1 ครั้ง ถือว่าเป็นการควบคุมระบบดับเพลิงที่ดี ลดความเสียหายอย่างต่อเนื่อง ในการตรวจสอบพวกนี้อาจจะไม่ได้รวมถึงการเปิดน้ำให้ทำงานจริง อาจจะเกิดความเสียหายกับส่วนต่าง ๆ เพราะอาจจะทดสอบด้วยการทดสอบระบบน้ำที่สูงจากสถานที่โล่งมีการเตรียมพร้อมเป็นอย่างดี

ส่วนที่ 3 ระบบถังดับเพลิง

ในส่วนของระบบถังดับเพลิงนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นอย่างมาก โดยทั่วไปแล้วการจัดเรียงถังดับเพลิงตามส่วนต่าง ๆ ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญ ลักษณะถังดับเพลิงแต่ละจุดนั้นจะห่างกันอยู่ที่ประมาณ 8-10 เมตร เพื่อลดระยะในการใช้งานให้ได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ไม่ต้องมีการตรวจสอบเรื่องของการใช้งานถังตลอดเวลาด้วยเช่นกัน การทดสอบพื้นฐานมากที่สุดคือการดูฉลากและดูแรงดันลมของถังดับเพลิง ว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถใช้ได้และมีแรงลมในการใช้ด้วยหรือไม่ ถ้าถังดับเพลิงเหล่านี้ไม่อยู่ในลักษณะพร้อมกันใช้งาน ให้รีบทำการซ่อมบำรุงแล้วหาถังดับเพลิงอื่นมาทดแทนไว้อย่าให้ขาด ถือว่าเป็นระบบความปลอดภัยอันดับแรกที่เราเข้าถึงก่อนที่จะเกิดเหตุด่วนเหตุร้ายได้

ตรวจสอบระบบดับเพลิงใครกันบ้างที่ควรต้องเรียนรู้และเข้าใจ

ตรวจระบบดับเพลิง ควรจะทำการตรวจสอบและทำการซ้อมเรื่องราวของการใช้อุปกรณ์เหล่านี้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ต้องใช้งานจริงจะได้สามารถใช้งานได้ทันท่วงที การเข้าใจอุปกรณ์เหล่านี้ถือว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นจะต้องเข้าใจภายในทุกหน่วยงาน เพราะเราไม่สามารถที่จะระบุได้ว่าใครจะเป็นผู้โชคดีที่ได้ใช้ถังดับเพลิงก่อนคนแรก และใครจะเป็นผู้ที่ช่วยเหลือเราเวลาที่เราเกิดปัญหาด้วยเช่นกัน เรียนรู้ทุกอย่างไปพร้อมกันถือว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นและสำคัญที่สุด

โดยเฉพาะในส่วนของผู้หญิงที่เป็นหน่วยงานออฟฟิศ โดยทั่วไปแล้วในออฟฟิศมากกว่า 80-90 เปอร์เซ็นต์จะเป็นผู้หญิงในการทำงานควรจะต้องมีผู้ที่เข้าใจเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์เหล่านี้ได้อย่างดี มีการเรียนรู้และแนะนำวิธีการใช้ให้กับเพื่อนร่วมงานได้ รวมไปถึงต้องมีการอบรมและสอนในการใช้อุปกรณ์เหล่านี้เบื้องต้นกันด้วย บางหน่วยงานนั้นอาจจะรวมถึงการใช้หน้ากากกันควันและสายยางดับเพลิงไปพร้อมกัน ซึ่งถือว่าอุปกรณ์เหล่านั้น อาจจะต้องใช้งานหนักจากผู้ใช้ ถือว่าเป็นขั้นตอนที่ 2 หลังจากการใช้ถังดับเพลิง