Categories
News

บริการด้านอาหาร: เคล็ดลับการรับประทานอาหารเพื่อระบบย่อยอาหารที่ดี!?

บริการด้านอาหาร: เคล็ดลับการรับประทานอาหารเพื่อระบบย่อยอาหารที่ดี!? การรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ถือว่าเป็นสิ่งพื้นฐานที่ทำให้เรามีสุขภาพที่ดีได้ง่ายๆ และถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตของเรา ปัจจุบันคนไทยเราป่วยเป็นโรคร้ายจำนวนมาก ซึ่งมีสาเหตุมาจากพฤติกรรมการรับประทานอาหารของเรา

ซึ่งหากเรารับประทานอาหารที่ไม่ถูกวิธี หรือรับประทานอาหารซ้ำๆเดิมๆ ติดต่อกันเป็นเวลานาน ก็อาจจะทำให้เราจะต้องเผชิญกับโรคภัยไข้เจ็บได้ ซึ่งบางคนอาจะมีสุขภาพฟันที่ไม่ดี ไม่สามารถบดเคี้ยวอาหารได้อย่างละเอียด พฤติกรรมเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อระบบย่อยอาหาร อาจจะทำให้มีอาหารปวดท้องและนำไปสู่การเกิดโรคที่เกี่ยวกับทางเดินอาหารได้ ระบบย่อยอาหาร ถือเป็นอีกระบบที่มีความสำคัญต่อร่างกายมาก แต่มักจะถูกมองข้ามความสำคัญไป ซึ่งถ้าหากระบบย่อยอาหารทำงานผิดปกติแล้ว จะส่งผลโดยรวมต่อร่างกาย

ดังนั้น การดูแลระบบย่อยอาหารด้วยการปรับพฤติกรรมก็จะสามารถช่วยให้ดีขึ้นได้ เพื่อการรับประทานอาหารได้อย่างครบถ้วนและการให้สารอาหารแก่ร่างกาย เพื่อให้ร่างกายนำไปใช้ รวมทั้ง ขับกากอาหารหรือของเสียออกนอกร่างกายผ่านทางทวารหนัก โดยอวัยวะในระบบย่อยอาหารประกอบด้วยปาก คอหอย หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลำไส้เล็ก ตับอ่อน ตับ ถุงน้ำดี ลำไส้ใหญ่ ลำไส้ตรง และทวารหนัก ซึ่งล้วนทำงานร่วมกันเพื่อให้การย่อยอาหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ วันนี้เรามีเคล็ดลับการรับประทานอาหารที่ดีเพื่อให้ระบบย่อยอาหารได้ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และช่วยให้ระบบย่อยอาหารไม่ต้องทำงานหนัก เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพ

ระบบย่อยอาหารที่ดี คือการที่อวัยวะต่าง ๆ ภายในระบบย่อยอาหารทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และดูดซึมสารอาหารให้ร่างกายนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างครบถ้วน การรับประทานอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะ การติดเชื้อ ความเครียด หรือผลข้างเคียงจากยาบางชนิด อาจทำให้ระบบย่อยอาหารเกิดความผิดปกติและส่งผลกระทบต่อการดำเนินกิจกรรมในชีวิตประจำวัน การหันมาดูแลระบบย่อยอาหารด้วยการปรับพฤติกรรมบางอย่าง เพื่อช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคและความผิดปกติในระบบย่อยอาหารได้ อย่างแรกเลยก็คือ เราควรจะบดเคี้ยวอาหารให้ละเอียด เพราะการบดเคี้ยวอาหารให้ละเอียด จะช่วยให้กระเพาะอาหารไม่ต้องทำงานหนัก เพราะถ้ากระเพาะต้องย่อยมาก การหลั่งกรดในกระเพาะ และการบีบตัวของกระเพาะจะมากขึ้น ที่สำคัญคือเราต้องรับประทานอาหารให้ตรงเวลา ควรรับประทานอาหารเช้า กลางวัน เย็น ในเวลาที่เหมาะสม และรับประทานอาหารแต่ละมื้อในเวลาเดียวกันทุกวัน ดื่มน้ำให้เพียงพอ ควรดื่มน้ำ 2 ลิตรต่อวัน เพราะน้ำทำหน้าที่ช่วยย่อยอาหารได้สะดวก เราเคยสังเกตุไหมว่า ถ้าวันไหนเราดื่มน้ำน้อย มักมีอาการท้องผูก และระบบย่อยอาหารทำงานยาก นอกจากนี้ ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง ทางที่ดีควรหันมาเลือกรับประทานอาหารที่มีไขมันน้อย เช่น เนื้อสัตว์ไม่ติดมัน ปลา เป็นต้น

ที่สำคัญควรออกกำลังกายเป็นประจำ วันละ 20-30 นาที จะช่วยให้ระบบย่อยอาหารทำงานดีขึ้น และการขับของเสียออกจากร่างกายก็จะเป็นไปโดยธรรมชาติอีกด้วย อย่างไรก็ตาม เราควรรับประทานอาหารในปริมาณที่เหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย และควรรับประทานอาหารอย่างเหมาะสมกับระดับการเผาผลาญพลังงานของร่างกาย โดยคำนวณปริมาณสารอาหารและแคลอรี่ของอาหารแต่ละชนิดก่อนรับประทาน อีกทั้ง ต้องลดความเครียดด้วย เพราะความเครียดอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของระบบย่อยอาหาร ซึ่งวิธีจัดการกับความเครียดสามารถทำได้หลายรูปแบบ เช่น ออกกำลังกาย นั่งสมาธิ ทำงานอดิเรกที่ชื่นชอบ เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม เราควรรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ เพราะเราเน้นย้ำมาตลอดให้ทุกคนเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ในปริมาณที่เหมาะสมต่อความต้องการของร่างกาย เพื่อให้ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ ที่สำคัญเราจะต้องดูแลตัวเองให้มากๆ ดื่มน้ำมากๆ และต้องคชตระหนักถึงความปลอดภัยของสุขภาพร่างกายของเราในสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงอยู่ในขณะนี้ นั่นก็คือ การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยิ่งถ้าเรามีภูมิคุ้มกันที่ดี แข็งแรง ก็จะช่วยทำให้เราลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ หรือลดความเสี่ยงของอาการเจ็บป่วยได้ ดังนั้น เราจะต้องเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ในปริมาณที่เหมาะสมต่อความต้องการของร่างกาย เพื่อให้เราห่างไกลจากโรค