Categories
News

จัดฟันเด็ก เพื่อฟันแท้ในอนาคต

จัดฟันเด็ก เพื่อฟันแท้ในอนาคต สุขภาพช่องปากและฟันของเด็ก ถือว่ามีความสำคัญมากพ่อแม่ผู้ปกครองควรที่จะเอาใจใส่ให้มากเป็นพิเศษ หลายคนคิดว่าฟันน้ำนมของลูกน้อย ไม่มีความสำคัญเพราะคิดว่าฟันน้ำนม เมื่อหลุดออกไปก็จะมีฟันแท้ขึ้นมาแทนที่ ซึ่งความคิดนี้ถือว่าผิดเพราะว่าฟันน้ำนมของเด็กมีความสำคัญไม่แพ้ฟันแท้ เพราะฟันน้ำนมมีผลต่อการขึ้นของฟันแท้โดยตรง หากว่าฟันน้ำนมหลุดก่อนวัยอันควร ก็อาจจะทำให้การขึ้นของฟันแท้ผิดปกติได้หรือบางครั้งฟันแท้อาจจะขึ้นไม่ครบ

ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดฟันห่างหรือฟันล้มได้ ดังนั้น ไม่ว่าเด็กจะอยู่ในช่วงของฟันน้ำนมหรือฟันแท้ ก็มีความสำคัญเช่นเดียวกัน สิ่งที่สำคัญก็คือควรที่จะดูแลรักษาความสะอาดของสุขภาพช่องปากและฟันให้ดีเพื่อป้องกันการเกิดฟันผุหรือโรคเหงือกที่อาจจะตามมาได้ในอนาคต ดังนั้น พ่อแม่ผู้ปกครองควรที่จะเอาใจใส่ในเรื่องของฟันของเด็ก หมั่นสังเกตอาการหรือพฤติกรรมที่ส่งผลทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพฟัน ควรที่จะปลูกฝังและสร้างทัศนคติที่ดีในเรื่องของสุขภาพช่องปากและฟันให้เด็ก ได้เข้าใจว่าสุขภาพฟันนั้นมีความสำคัญในระยะยาวเพราะฟันจะอยู่กับเราตลอดชีวิต เราจึงต้องดูแลรักษาความสะอาดให้ดีอยู่เสมอ ควรสอนให้เด็กรู้จักวิธีการแปรงฟันที่ถูกต้อง เพื่อที่จะได้มีฟันที่สวยงามและไม่มีปัญหาฟัน แต่ถ้าหากว่าเด็กมีปัญหาในเรื่องของฟัน ไม่ว่าจะเป็นการขึ้นของฟันแท้ที่ผิดปกติหรือมีฟันน้ำนมที่หลุดก่อนวัยอันควร พ่อแม่ผู้ปกครองควรพาบุตรหลานของท่านเข้าพบทันตแพทย์จัดฟันเพื่อเข้ารับการจัดฟันในเด็กเพื่อแก้ไขปัญหาตั้งแต่เนิ่นๆ

สำหรับการจัดฟันในเด็ก จะสามารถช่วยให้เด็กมีฟันที่สวยงามด้วยการจัดฟันในเด็ก ซึ่งสามารถทำได้ตั้งแต่อายุ 4-15 ปี สำหรับเด็กที่อยู่ในช่วง 4-7 ปี ควรเข้ารับการจัดฟันในเด็ก โดยวิธีการใช้เครื่องมือ EF LINE ซึ่งเป็นเครื่องมือการจัดฟันที่ใช้นวัตกรรมช่วยทำให้ปรับโครงสร้างของใบหน้า แก้ไขความผิดปกติของกล้ามเนื้อใบหน้า รวมไปถึงปรับตำแหน่งลิ้น ซึ่งจะช่วยทำให้เด็กมีโครงสร้างของใบหน้าที่ถูกต้องสมบูรณ์และยังช่วยในเรื่องของปัญหาการสบฟันของเด็ก เพราะในช่วงอายุ 4-7 ปีนั้น กระดูกขากรรไกรยังอยู่ในช่วงของการเจริญเติบโตจึงเหมาะที่จะเข้ารับการจัดฟันในเด็กด้วยเครื่องมือ EF LINE และสำหรับเด็กที่อายุ 10 – 15 ปีก็สามารถเข้ารับการจัดฟันในเด็กโดยการใช้เครื่องมือการจัดฟันแบบติดแน่น เพราะเด็กในวัยนี้จะสามารถให้ความร่วมมือในการรักษา กลับทันตแพทย์ได้ดีกว่าเด็กอายุ 4-7 ปี เพราะเด็กในวัยนี้จะรู้จักวิธีการแปรงฟันที่ถูกต้องการดูแลรักษาสุขภาพช่องปากและฟันได้ดีกว่า ดังนั้น การจัดฟันในเด็กจึงจะสามารถช่วยให้เด็กมีฟันแท้ที่สวยงามในอนาคตได้ ซึ่งทางคลินิก ของเรามีบริการทันตกรรมทางด้านการจัดฟันในเด็ก จึงสามารถให้คำแนะนำตั้งแต่วิธีการดูแลรักษาสุขภาพช่องปากและฟันของเด็กไปจนถึงการปฎิบัติตัวระหว่างเข้ารับการจัดฟันในเด็กได้อย่างถูกต้อง อย่างไรก็ตาม หากพ่อแม่สังเกตอาการของเด็กแล้วรู้สึกถึงปัญหาและความผิดปกติของสุขภาพฟันของลูกน้อย ก็ควรพาเด็กเข้าพบทันตแพทย์เพื่อปรึกษาก่อนการเข้ารับการจัดฟันในเด็ก เพื่อให้เด็กได้มีสุขภาพช่องปากและฟันที่ดีมีฟันสวยงาม มีรอยยิ้มที่สดใสสมวัย ทำให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้นตามไปด้วย

ทั้งนี้ หากพ่อแม่ผู้ปกครองท่านใดสนใจพาบุตรหลานของท่านเข้ารับการจัดฟันในเด็ก ก็สามารถติดต่อขอรับคำแนะนำได้ที่คลินิก เราเพราะทางเรามีทีมทันตแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดฟันในเด็กและสามารถให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการดูแลรักษาสุขภาพช่องปากและฟันที่ถูกต้อง พร้อมทั้ง ยังช่วยแนะนำให้พ่อแม่ผู้ปกครองพูดสร้างความเข้าใจให้กับเด็กว่าสุขภาพช่องปากและฟันที่ดี ส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันอย่างไร เพื่อให้เด็กได้ตระหนักถึงปัญหาของสุขภาพช่องปากและฟัน เพื่อที่จะได้ป้องกันไม่ให้เกิดฟันผุหรือโรคเกี่ยวกับช่องปากในอนาคต เพราะเราเห็นความสำคัญของสุขภาพช่องปากและฟันของเด็กและอยากให้เด็กๆทุกคน มีสุขภาพฟันที่แข็งแรง สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างเต็มที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น