Categories
News

การจัดฟันเด็ก สามารถจัดได้เลย ไม่ต้องรอฟันแท้ขึ้น

การจัดฟันเด็ก สามารถจัดได้เลย ไม่ต้องรอฟันแท้ขึ้น การจัดฟันเด็ก เป็นการทันตกรรมสำหรับเด็กที่ต้องบอกว่าได้ผลการรักษาที่มีประสิทธิภาพมาก เพราะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาในเรื่องของรูปร่างและลักษณะของฟัน รวมไปถึงการสบฟันที่มีความผิดปกติด้วย เพราะการสบฟันที่ผิดปกติ จะส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กด้วย

เนื่องจากอาจจะทำให้เด็กไม่ได้รับสารอาหารทีเพียงพอ มีอุปสรรคในการบดเคี้ยวอาหาร ซึ่งเด็กบางคนอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับการเรียงตัวของฟันด้วยเช่น ฟันเก ฟันซ้อน ฟันยื่น ฟันล่างสบคร่อมฟันบน ในเด็กนั้น เกิดได้จากหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นพันธุกรรม การดูแลสุขภาพฟันน้ำนมไม่ดีพอ จนต้องถอนออกก่อนกำหนด ก็จะทำให้เกิดฟันล้มฟันเกตามมา พฤติกรรมที่ผิดปกติ เช่น ดูดนิ้ว กัดเล็บ ติดจุกนมปลอม กัดริมฝีปาก รวมถึงปัญหาด้านสุขภาพ เช่น ภูมิแพ้ หรือโรคทางเดินหายใจ สาเหตุต่างๆเหล่านี้ ล้วนส่งผลให้เกิดปัญหาการจัดเรียงตัวของฟันแท้ได้ทั้งสิ้น

ดังนั้น พ่อแม่ผู้ปกครองควรที่จะสังเกตความผิดปกติของบุตรหลานของท่านให้ดี เพื่อที่จะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างทันเวลา เพราะถ้าหากปล่อยไว้นานๆ อาจจะทำให้เกิดปัญหาที่รุนแรงมากขึ้นได้ หรืออาจจะพาบุตรหลานของท่านเข้าพบทันตแพทย์จัดฟันเพื่อทำการแก้ไข แต่ในการจัดฟันเด็ก พ่อแม่ผู้ปกครองอาจจะมีข้อสงสัยว่า เด็กที่ฟันแม้ยังไม่ขึ้น สามารถเข้ารับการจัดฟันในเด็กได้หรือไม่ ซึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึงประเด็นนี้กัน

ทางคลินิก เราจะมาพูดถึงการจัดฟันในเด็กกับข้อสงสัยที่พ่อแม่ผู้ปกครองหลายคนสงสัยว่า หากบุตรหลานยังมีฟันแท้ขึ้นไม่ครบจะสามารถพาบุตรหลานของท่านเข้ารับการจัดฟันในเด็กได้หรือไม่ ต้องบอกก่อนว่า การจัดฟันในเด็กสามารถพาเด็กเข้ารับการรักษาได้ตั้งแต่อายุ 4-15 ปี ซึ่งแน่นอนว่า เด็กบางคนอาจะอยู่ในช่วงของการมีฟันน้ำนม ซึ่งการที่เราจะพาบุตรหลานของท่านเข้ารับการจัดฟันในเด็ก สามารถพามาปรึกษาทันตแพทย์จัดฟันได้เลย เพราะการจัดฟันในเด็ก ปัญหาบางปัญหาสามารถทำได้ตั้งแต่ในเด็ก ไม่ต้องรอฟันน้ำนมหลุดหมดก่อน หรือ รอจนฟันแท้ขึ้นครบ การรักษาตั้งแต่เริ่มแรก อาจจะทำให้ใช้เวลาในการรักษาน้อยกว่าแล้ว ยังไม่ยุ่งยากมาก ไม่ซับซ้อน และมีผลการรักษาที่ดีมีประสิทธิภาพด้วย ดังนั้น หากบุตรหลานของท่านมีความผิดปกติเกี่ยวกับฟันหรือการสบฟัน หรือฟันห่างมีช่องว่างระหว่างฟันเนื่องจากการหลุดของฟันหรือฟันที่ยังขึ้นไม่เต็มฟันที่ขึ้นมาไม่เป็นระเบียบจนเกซ้อนกันฟันบนไม่สามารถสบได้พอดีกับฟันล่างหรือเมื่อสบฟันแล้วมีช่องว่างระหว่างฟันบนกับฟันล่างก็สามารถพามาเข้ารับการจัดฟันในเด็กได้เลย แต่ทั้งนี้ ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดฟันประมาณ 1 ปีครึ่ง-3 ปี ขึ้นอยู่กับความผิดปกติของฟันว่ามีมากน้อยเพียงใด และต้องขึ้นอยู่กับความร่วมมือของเด็กด้วยว่าจะสามารถให้ความร่วมมือในการรักษาได้มากน้อยแค่ไหน

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่สำคัญที่สุด ภายหลังการจัดฟันควรดูแลตนเองด้วยการรักษาความสะอาดของฟันและเครื่องมือจัดฟัน โดยใช้แปรงสีฟันสำหรับผู้ที่จัดฟันโดยเฉพาะ ทำความสะอาดภายหลังรับประทานอาหารทุกมื้อและก่อนเข้านอน รักษาเครื่องมือจัดฟันให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่ให้หลุดหักหรือบิดเบี้ยว ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่แข็งและเหนียวรวมทั้งของหวาน ระมัดระวังเมื่อเล่นกีฬาที่อาจเกิดการกระทบกระทั่งรุนแรง รวมถึงปฏิบัติตามคำแนะนำของทันตแพทย์อย่างเคร่งครัด และพบทันตแพทย์ตามนัดหมาย ดังนั้นพ่อแม่ผู้ปกครองก็ควรสร้างทัศนคตที่ดีให้กับเด็กเพื่อให้เด็กได้มีสุขภาพช่องปากและฟันที่ดีได้ หากใครสนใจพาบุตรหลานของท่านเข้ารับการจัดฟันในเด็ก ก็สามารถติดต่อขอรับคำแนะนำได้ที่คลินิก เพราะทางเรามีทันตแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดฟันในเด็ก มีคาวมประสบการณ์อย่างยาวนานในด้านการจัดฟัน จึงทำให้มั่นใจได้ว่า บุตรหลานของท่านจะมีฟันที่สวยงาม มีฟันที่แข็งแรง สามารถบดเคี้ยวอาหารได้อย่างเต็มที่ ส่งผลทำให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้นด้วย

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่สำคัญที่สุด ภายหลังการจัดฟันควรดูแลตนเองด้วยการรักษาความสะอาดของฟันและเครื่องมือจัดฟัน โดยใช้แปรงสีฟันสำหรับผู้ที่จัดฟันโดยเฉพาะ ทำความสะอาดภายหลังรับประทานอาหารทุกมื้อและก่อนเข้านอน รักษาเครื่องมือจัดฟันให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่ให้หลุดหักหรือบิดเบี้ยว ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่แข็งและเหนียวรวมทั้งของหวาน ระมัดระวังเมื่อเล่นกีฬาที่อาจเกิดการกระทบกระทั่งรุนแรง รวมถึงปฏิบัติตามคำแนะนำของทันตแพทย์อย่างเคร่งครัด และพบทันตแพทย์ตามนัดหมาย ดังนั้นพ่อแม่ผู้ปกครองก็ควรสร้างทัศนคตที่ดีให้กับเด็กเพื่อให้เด็กได้มีสุขภาพช่องปากและฟันที่ดีได้ หากใครสนใจพาบุตรหลานของท่านเข้ารับการจัดฟันในเด็ก ก็สามารถติดต่อขอรับคำแนะนำได้ที่คลินิก เพราะทางเรามีทันตแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดฟันในเด็ก มีคาวมประสบการณ์อย่างยาวนานในด้านการจัดฟัน จึงทำให้มั่นใจได้ว่า บุตรหลานของท่านจะมีฟันที่สวยงาม มีฟันที่แข็งแรง สามารถบดเคี้ยวอาหารได้อย่างเต็มที่ ส่งผลทำให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้นด้วย